RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Miejski Rzecznik Konsumentów – Kalisz

Miejski Rzecznik Konsumentów w Kaliszu zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

ul. Kościuszki 1A
62-800 Kalisz
telefon: 62 765 44 25
faks: 62 504 97 74
e-mail: rzecznikkonsumentow@um.kalisz.pl

Przyjęcia interesantów:
poniedziałki i czwartki 7.30 – 15.30

Komentarze są wyłączone.