RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Miejski Rzecznik Konsumentów – Koszalin

Miejski Rzecznik Konsumentów w Koszalinie zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin
telefon: 94 348 88 44
faks: 94 348 86 25
e-mail: krystyna.piwonska@um.koszalin.pl

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek – 9.00-17.00
Wtorek, środa,czwartek i piątek- 8.00-14.30

Komentarze są wyłączone.