RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Miejski Rzecznik Konsumentów – Łomża

Miejski Rzecznik Konsumentów w Łomży zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Miejski Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

ul. Stary Rynek 14
18-400 Łomża
telefon: 86 215 67 47
faks: 86 216 45 56
e-mail: rzecznik.kon@um.lomza.pl

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek-piątek 7.30-14.30

Komentarze są wyłączone.