RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Miejski Rzecznik Konsumentów – Poznań

Miejski Rzecznik Konsumentów w Poznaniu zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

ul. Libelta 16/20
pok. 110 – 113 (I piętro)
60-706 Poznań
telefon: 61 878 58 70
faks: 61 878 59 15
e-mail: mrzk@um.poznan.pl

Komentarze są wyłączone.