RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Miejski Rzecznik Konsumentów – Rzeszów

Miejski Rzecznik Konsumentów w Rzeszowie zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Miejski Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

ul. Baldachówka 8/9
35-061 Rzeszów
telefon: 17 875 46 91
faks: 17 875 46 91
e-mail: konsument@erzeszow.pl

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek-piątek 7.30 – 15.30

Komentarze są wyłączone.