RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Miejski Rzecznik Konsumentów – Szczecin

Miejski Rzecznik Konsumentów w Szczecinie zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
telefon: 91 424 51 35
faks: 91 422 37 79
e-mail: mrk@um.szczecin.pl

Komentarze są wyłączone.