RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Miejski Rzecznik Konsumentów – Warszawa

Miejski Rzecznik Konsumentów w Warszawie zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Miejski Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

ul. Canaletta 2 (parter)
00-099 Warszawa
telefon: 22 44 33 444
faks: 22 44 33 470
e-mail: konsument@um.warszawa.pl

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek: 8.00 – 18.00
Wtorek-piątek: 8.00 – 16.00

Komentarze są wyłączone.