RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Białystok

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Białymstoku zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

ul. Borsucza 2
15-569 Białystok
telefon: 85 740 39 95
faks: 85 740 39 82
e-mail: prk@powiatbialostocki.pl

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:30- 15:30

Komentarze są wyłączone.