RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Bielsk Podlaski

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bielsku Podlaskim zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

ul. Mickiewicza 46
17-100 Bielsk Podlaski
telefon: 85 833 26 35
faks: 85 833 26 12
e-mail: r.baranowski@starostwo.pl

Komentarze są wyłączone.