RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Drawsko Pomorskie

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Drawsku Pomorskim zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie
telefon: 94 363 07 77
faks: 95 363 20 23
e-mail: rzecznik@powiatdrawski.pl

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek- 10:00-15:00
środa- 7:00-15:00

Komentarze są wyłączone.