RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Grodzisk Wielkopolski

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Grodzisku Wielkopolskim zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

ul. Żwirki i Wigury 1A
62-065 Grodzisk Wielkopolski
telefon: 61 445 25 32
faks: 61 445 25 32
e-mail: rzecznik@pgw.pl

Komentarze są wyłączone.