RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Gryfice

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Gryficach zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

Pl. Zwycięstwa 37
72-300 Gryfice
telefon: 91 384 64 50 wew. 402
faks: 91 384 64 50 wew. 402
e-mail: powiat@gryfice.pl

Komentarze są wyłączone.