RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Hajnówka

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Hajnówce zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnówka
telefon: 85 682 30 45
faks: 85 682 42 20
e-mail: rzecznik@powiat.hajnowka.pl

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek – piątek od 7:30 – 15:30

Komentarze są wyłączone.