RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Koło

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kole zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

ul. Sienkiewicza 21/23
2-600 Koło
telefon: 63 261 78 62
faks: 63 272 58 25
e-mail: rzecznik@starostwokolskie.pl

Komentarze są wyłączone.