RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Kołobrzeg

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kołobrzegu zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

ul. Katedralna 12
78-100 Kołobrzeg
telefon: 94 354 55 60, wew. 560
faks: 94 354 05 10
e-mail: rzecznik@powiat.kolobrzeg.pl

Przyjęcia interesantów:
poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki- 7:30-15:30

Komentarze są wyłączone.