RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Lidzbark Warmiński

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Lidzbarku Warmińskim zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński
telefon: 89 767 79 30
faks: 89 767 79 03
e-mail: sekretariat@powiatlidzbarski.pl

Komentarze są wyłączone.