RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Mońki

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Mońkach zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

ul. Słowackiego 5a
19-100 Mońki
telefon: 85 727 88 09
faks: 85 727 88 00
e-mail: starostwo@monki.pl

Przyjęcia interesantów:
wtorek, czwartek – 11.30-15.30

Komentarze są wyłączone.