RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Nisko

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Nisku zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

Pl. Wolności 2
37-400 Nisko
telefon: 15 841 20 57 wew. 150
faks: 15 841 27 00
e-mail: prk@powiat-nisko.pl

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek 8:00 – 10:00
środa 7:30 – 15:30

Komentarze są wyłączone.