RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Olecko

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Olecku zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

ul. Kolejowa 32
19-400 Olecko
telefon: 87 520 24 75 wew. 17
faks: 87 520 32 19
e-mail: starostwo@powiat.olecko.pl

Przyjęcia interesantów:
poniedziałki 11:00 – 14:00
środy 12:00 – 14:00
piątki 8:00 – 13:00

Komentarze są wyłączone.