RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Ostrowiec Świętokrzyski

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Ostrowcu Świętokrzyskim zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
telefon: 41 247 61 42
faks: 41 247 69 65
e-mail: rzecznikkonsumenta@tos.pl

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:30-15:30

Komentarze są wyłączone.