RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Ostrzeszów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Ostrzeszowie zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów
telefon: 62 732 06 55
faks: 62 730 17 71
e-mail: rzecznikkonsumentow@powiatostrzeszowski.pl

Przyjęcia interesantów:
czwartki 8:00 – 13:00

Komentarze są wyłączone.