RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Pińczów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pińczowie zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

ul. Polna 48
28-400 Pińczów
telefon: 41 357 60 01
faks: 41 357 38 14
e-mail: starostwo@pinczow.pl

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek-piątek 7:30-11:30

Komentarze są wyłączone.