RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Poznań

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Poznaniu zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań
telefon: 61 841 88 30
faks: 61 841 88 30
e-mail: rzecznik.konsumentow@powiat.poznan.pl

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek – 9:30-16:30
wtorek-piątek – 8:00-15:00

Komentarze są wyłączone.