RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Starachowice

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Starachowicach zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

ul. dr W. Borkowskiego 4
27-200 Starachowice
telefon: 41 276 09 30
faks: 41 276 09 02
e-mail: konsumentrzecznik@powiat.starachowice.pl

Komentarze są wyłączone.