RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Stargard Szczeciński

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Stargardzie Szczecińskim zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

ul. Skarbowa 1
73-110 Stargard Szczeciński
telefon: 91 480 48 42
faks: 91 480 48 01
e-mail: rzecznikkonsumenta@powiatstargardzki.pl

Komentarze są wyłączone.