RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Staszów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Staszowie zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

ul. Piłsudskiego 7
28-200 Staszów
telefon: 15 864 27 65 wew. 64
faks: 15 864 22 11
e-mail: prk@staszowski.eu

Komentarze są wyłączone.