RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Świdwin

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Świdwinie zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

ul. Mieszka I 16
78-300 Świdwin
telefon: 94 36 50 322
faks: 94 36 50 300
e-mail: k.piskorz@powiatswidwinski.pl

Komentarze są wyłączone.