RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Węgrów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Węgrowie zajmuje się między innymi udzielaniem bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów. Może on również wytaczać powództwa na rzecz konsumenta oraz wstępować za jego zgodą do toczącego się postępowania. Powiatowy Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, czyli takich, które dotyczą zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Dane kontaktowe:

ul. Przemysłowa 5
07-100 Węgrów
telefon: 25 74 09 205
faks: 25 792 26 17
e-mail: rzecznik@powiatwegrowski.pl

Przyjęcia interesantów:
wtorki – 8.00 – 12.00
piątki – 8.00 – 12.00

Komentarze są wyłączone.