RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Rzecznik Praw Obywatelskich

Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa oraz każdy, kto uważa, że jest przez państwo nierówno traktowany. Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się również zgłosić osoba odbywająca karę pozbawienia wolności, jeśli uważa, że jest nieludzko traktowana.

Rzecznik działa również na rzecz osób, które nie zgłosiły się do niego, ale mogą być pokrzywdzone wadliwymi przepisami albo sposobem ich stosowania.

Dane kontaktowe:

telefon: 800 676 676

e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Warszawa
– poniedziałki w godzinach od 9:00 do 17:00
-wtorki – piątki w godzinach od 9:00 do 15:00

Adres Biura RPO w Warszawie
Aleja Solidarności 77, 00 – 090 Warszawa

telefon centrali 22 55 17 700
faks 22 827 64 53

Komentarze są wyłączone.