RZECZNIK.pl

RZECZNIK.pl

Podstawowe Dane Kontaktowe

Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta pracuje nad jak najlepszym realizowaniem ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz reaguje w każdej sytuacji, w której prawa pacjenta nie są przestrzegane.

Dane kontaktowe:

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
telefon: 22 532  82  50
faks: 22 532  82  30
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze
Poniedziałek – piątek w godzinach od 9:00 do 15:00

Komentarze są wyłączone.