RZECZNIK

RZECZNIK

Podstawowe Dane Kontaktowe

Rzecznik Praw Absolwenta

Rzecznik Praw Absolwenta zajmuje się przede wszystkim działaniami na rzecz ograniczania barier w dostępie do zatrudnienia dla absolwentów uczelni wyższych. Analizuje on także sytuację absolwentów na rynku pracy oraz ich losy zawodowe. Zadaniem Rzecznika jest także wspieranie działań na rzecz poprawy zatrudnialności absolwentów.

Dane kontaktowe:

e-mail: rzecznik.absolwentow@nauka.gov.pl

Adres do korespondencji:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa

Komentarze są wyłączone.